Nei til etablering av Stena Recycling på Lyngås!

Stena Recycling prøver seg nok en gang med å få etablert et avfallsanlegg på Lyngås. Lyngås er ikke et egnet sted for et slikt anlegg da det vil føre til en betraktlig økt mengde tungtrafikk gjennom Tranby og andre deler av Lier. I tillegg vil en lekkasje eller annen ulykke ved anlegget forurense Lierelva, selve livsnerven til bøndene i kommunen, og true sjøørret og andre friluftsinteresser i kommunen. Dette er å spille russisk rullett med Grønne Lier og livsgrunnlaget og trivselen til tusenvis av innbyggere! 

Forrige runde dette var oppe til politisk behandling ble planene stoppet etter massivt trykk fra politikere og ikke minst befolkningen i Lier. Vi kan klare det igjen! 

Signer oppropet, så blir alle signaturene overlevert politikerne før saken kommer opp i kommunestyret 9.juni. 

Du må huske å sjekke mail etter signering, da du må bekrefte det. Denne mailen havner noen ganger i spam dessverre, men du finner den der. 

Stena.jpg

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Per Kristian Solevåg kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook