Nei til behovsprøving av borteboerstipendet

Regjeringen foreslår i sitt forslag til statsbudsjett å endre reglene for borteboerstipend slik at støtten blir drastisk redusert. Dette betyr at folk som av ulike årsaker velger å studere andre steder enn sitt hjemsted nå får store problemer med å finansiere skolegangen. Dette går spesielt utover de som kommer fra distrikter hvor alle linjer ikke er tilgjengelige og de som velger å gå på internatskoler. Vi vil oppfordre regjerningen til å snu og om å for fremtiden legge en politikk som er tilpasset flere en de som velger det tradisjonelle utdanningsløpet i byene!