Nei til bom i Hellerudveien

Bom i Hellerudveien vil dele nærmiljøet på Hellerud i to.

Alle ønsker tryggere forhold for myke trafikanter
Vi som bor her mener et fortau langs Hellerudveien er den beste løsningen som også ivaretar fremkommeligheten til beboere som sokner til skolene på Trasop og Godlia og til samkjøring i forbindelse med treninger i Oppsal Arena og andre treningstilbud som ligger i Østensjø bydel.
Dersom en bom settes opp vil det bli et økt press på det som allerede i dag er en uoversiktilig og farlig flaskehals, nemlig strekningen Hellerudveien fra Venåsveien og forbi Kiwi til Haugerudveien.
Her er det daglig farlige situasjoner med biler som parkerer og rygger ut i Hellerudveien. Om vinteren er dette strekke også veldig smalt pga snø og det er vanskelig å se fotgjengere pga dårlig veibelysning.
En bom gjør at alle må kjøre forbi Kiwi og sjansen for ulykker her vil øke betraktelig.
En bom reduserer svært mange beboeres fremkommelighet. Ulempen det med det står ikke i forhold til trafikksikkerhetsmessig gevinst. Med fortau derimot, får vi ingen ulemper med fremkommeligheten, kun ren gevinst i trafikksikkerhet. 
 
 

Ann Kristin B. Fichtner    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Ann Kristin B. Fichtner fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...