NEI TIL BOLIGBYGGING PÅ ETERFABRIKKEN

NEI TIL BOLIGBYGGING PÅ ETERFABRIKKEN

Boligutviklingsselskapet JM ønsker å bygge boligblokker rett ved noen av de mest verdifulle naturområdene ved Østensjøvannet, og saken kommer snart opp i Oslo bystyre. Østensjøvannets Venner og en rekke andre organisasjoner og enkeltpersoner har protestert.

Østensjøområdet er kjent for sitt utrolig rike biologiske mangold, men er svært utsatt ettersom det er helt omringet av boligområder og veier tatt av Østensjøområdets tidligere areler. Det er derfor viktig å ikke gi området ytterligere belastninger. Den fraflyttede Eterfabrikken ligger på en kolle, som en kile inn i Østensjøområdet miljøpark. Deler av tomten er natur som i praksis er en forlengelse av de omkringliggende svært verdifulle naturområdene, og blokkbebyggelse her vil derfor være svært uheldig. Området er i dag et av de få stille og uforstyrrede områdene rundt vannet.

Ved omregulering og boligbygging vil det bli store forstyrrelser i anleggsperioden og fremtidige beboere vil naturlig nok ta i bruk og slite ned nærområdet. Det er også erfaringsmessig grunn til å frykte at vegetasjon i fremtiden vil bli fjernet som følge av ønsker om mer sol og utsikt. Landskapsbildet rundt Østensjøvannet vil bli endret hvis en grønn åsrygg erstattes med blokker.

Eterfabrikkens bygningsmasse fremstår i dag som det siste gamle industriminnet i Østensjø bydel og er et betydelig lokalt identitetsskapende element. Det bør derfor med fordel videreføres som næringsområde som i liten grad påvirker omgivelsene. Det er planer om storstilt boligbygging i bydelen forøvrig, og man må derfor ta ekstra store hensyn når man legger planer for nærområdet til Østensjøvannet.


Østensjøvannets Venner    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Østensjøvannets Venner fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )