NEI TIL BOLIGBLOKKER VED KLEKKEN

Hjalmar Sørgård gjennom Grevik AS, varsler nå om detaljregulering av nytt boligfelt Borgerenga ved Klekken. Selger, Johan Bergsund, ønsket maks 50 boenheter, bestående av eneboliger og et par leilighetsbygg i terrasse, lik Nordberg Terrasse langs Ringkollveien. 

Hjalmar Sørgård søker nå om 118 boenheter, hvor de fleste skal være i 5-6 blokker i opp til 6 etg ( ca 20 m ). Blokkene er tenkt plassert lengst øst i terrenget, på de høyeste områdene i feltet. Disse vil virke voldsomt ruvende.

Rådmannen frarådet Sørgårds planer. Det samme gjorde et knapt mindretall i formannskapet.

Alle eiendomsmeglere rapporterer om stort behov for eneboliger, men Hjalmar Sørgård hevder folk vil bo i leiligheter, ikke eneboliger?!

Han refererer også til 40000 innbyggere innen 2030, en økning på 10000 på noen få år. Det er vel bare boligutbyggere som tror på dette idag.

Vi er ikke imot utbygging av Borgerenga, men vi er imot ruvende blokker på bondelandet!

Hilsen Inge Skavhaug

Søndre Berg

Nabo i øst

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Inge Skavhaug fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...