Nei til auke av eigedomsskatt i Volda Kommune


  1. No må det vere slutt på å bruke Volda kommune sine innbyggarar og huseigarar som  mjølkeku!!
  2. Det er ikkje huseigarar som skal dekke alle auka kostnader i kommuna, med ein skatt på noko som allereie er skatt-og avgiftsbelagt opptil fleire gonger tidlegare,  både ved kjøp, nedbetaling av lån, formueskatt etc etc.
  3. Det er på tide at politikarane forstår at vanlege folk, eller folk flest, ikkje har ubegrensa med midlar å betale nye og auka skattar og avgifter med.
  4. Me seier difor nei til at Volda Kommune skal auke/doble eigesomsskatten fram mot 2024, og heller ikkje seinare.

Lene Mari Bjørneset Magnussen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Lene Mari Bjørneset Magnussen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...