NEI til at fagarbeidere likestilles med ufaglærte!

NEI til at fagarbeidere skal likestilles med ufaglærte!

Jeg mener at fagkompetansen skal vektlegges når det kommer til barnehage, skole og SFO. Det er en yrkestittel som ikke har blitt mottatt slik den burde.

For å få fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider/fagarbeider må man enten ta en fireårig utdannelse eller gjennomføre det som kalles praksiskandidatordningen. Dette er en ordning hvor man kan jobbe på sin faste arbeidsplass kombinert med studie. Likevel har vi med fagkompetanse de samme arbeidsoppgavene som de ufaglærte. Et utdrag fra læreplan viser blant annet at man i utdanningen skal lære om:

«Barns utvikling og utviklingspsykologi, sosial kompetanse, empati, toleranse, samarbeid, gruppeprosesser og konflikthåndtering, observasjon, planlegging, dokumentasjon, motivering, vurdering og valg av gode pedagogiske metoder. Lek og aktivitet for læring og utvikling. Rammer, regelverk og mål for pedagogiske virksomheter».

Det er dette som hever kompetansen i barnehagen og fagarbeidere burde får en større rolle i det pedagogiske arbeidet. I tillegg får man med et fagbrev bekreftelse på at man ikke er en assistent lengre, men en fagarbeider!

Ved ansettelser bør det ikke være anledning for barnehage og skole og ansette ufaglærte dersom faglærte er tilgjengelige. Realkompetanse og ansiennitet er viktig, men fagkompetanse bør stille sterkere enn det den gjør i dag.

Det er mange dyktige assistenter med lang erfaring, men har man tatt en utdanning så bør det belønnes. Som fagarbeider sitter du inne med god teoretisk kunnskap, samt praktisk kompetanse. Dette handler om yrkestittel og yrkesstolthet.

Det er på tide at fagarbeidernes utdanning får den respekten den fortjener! Fordi utdanning skal lønne seg

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Sonja Munoz kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook