NEI TIL ANBUD AV TOLKETJENESTER HOS POLITIET!

Til justisminister Monica Mæland,

Det vises til Politiets fellestjenesters kunngjøring av anbudskonkurranse av 05.02.2020.

Som statsautoriserte og utdannede tolker i Norge og støttespillere vil vi uttrykke vår oppriktige bekymring for at PFT har valgt å utlyse tolketjenester for hele politietaten på anbud. Vi frykter at anbudet vil medføre samme tilstander innenfor norsk justissektor som det som var tilfelle i Danmark i store deler av 2019. Da tildelte danske myndigheter hele justissektoren til en formidler som åpenbart ikke var i stand til å oppfylle løftene de hadde gitt til tolkenes kvalifikasjoner, kvaliteten på tjenestene og krav til GDPR. Vi mener at rettssikkerhet og folkehelse er i alvorlig fare når staten setter tolketjenester på anbud. Et anbud vil gi et fåtall tolkebyråer monopol på å skaffe tolker til politi eller domstoler eller andre offentlige etater når disse trenger tolk for å utføre sine lovpålagte oppgaver. Tolkebyråer er drevet av profitt, og velger bort kvalifiserte tolker med statsautorisasjon og tolkeutdanning når det er mer lønnsomt for dem å la en ufaglært gjøre jobben.

Vi som har signert dette oppropet er kvalifiserte tolker og støttespillere som nekter å være med på russisk rullet mot rettssikkerheten og folkehelsen i Norge. Vi sier nei til anbud og fordyrende mellomledd, og ber justisminister Monica Mæland umiddelbart pålegge sine underliggende etater selv å ta ansvar for kvalitetssikring og bestilling ved behov for tolk. 

Vår anbefaling er at snarere enn å sette tolketjenestene i politietaten ut på anbud, bør politietaten opprette et eget register der tolkene rangeres etter sine kvalifikasjoner i nasjonalt tolkeregister, der politietaten selv tar ansvar for vandelssjekk, etter samme modell som UDI og politiets utlendingsenhet. For konkrete forslag og fremdrift oppfordrer vi at dere tar kontakt med Norsk tolkeforening.


Statsautorisert tolk Elif Yildirim Caglayan, statsautorisert tolk Sager Alsager, m.fl.    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Statsautorisert tolk Elif Yildirim Caglayan, statsautorisert tolk Sager Alsager, m.fl. kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook