Nei til å tette busslommene i Kongeveien og Sønsterudveien i Oppegård Kommune

Det igangsatte arbeidet på disse fylkeskommunale veiene må stoppes inntil nye trafikkmålinger og en grundig konsekvensanalyse viser at det er grunnlag for å gjennomføre tettingen av busslommene. 

De eneste sikre målingene som gjøres i området pr. i dag er trafikken som kommer fra E6 inn på Taraldrudveien mot Sofiemyr. I ukedagene ligger disse på mellom 12500 og 13500 biler i døgnet, altså godt over kravet for ikke å tette busslommene. Det virker som om Statens Vegvesen (SVV) ikke er interessert i å kartlegge hvordan denne trafikken  fordeler seg videre innover på Kongeveien og Sønsterudveien. Der er det ikke foretatt målinger siden 2012 i forbindelse med et forprosjekt til å bygge rundkjøringer i kryssene Sønsterudveien/Kongeveien og Sønserudveien/Valhallaveien. Dette ble det dessverre ikke noe av.

Det virker derfor som om grunnlaget for å sette i gang tetting av busslommer i Kongeveien og Sønsterudveien nå i slutten av 2019 er basert på gjetninger og ønsker om å prioritere kollektivtrafikken foran biltrafikken. Dersom dette er tilfelle så har vi et stort demokratisk problem.

I tillegg er det eksempler på at SVV har blitt oppfordret til å foreta trafikk og støymålinger hvor de ikke går ut med resultatene i ettertid. Et eksempel på dette er Vangen Borettslag i nedre del av Kongeveien.

Vi forlanger at det må gjøres nye nøyaktige trafikkmålinger på de aktuelle veistrekningene i Kongeveien og Sønsterudveien på ukedagene når trafikken er størst. Det har ingen hensikt å ta med målinger fra helgedager i gjennomsnittsberegningen for å trekke ned resultatet. Disse målingene må legges til grunn sammen med en grundig konsekvensanalyse før en avgjørelse om å tette busslommene taes.

Det må utarbeides en konsekvensutredning som tar for seg følgende:

1. Hva blir virkningen på miljøet og menneskene som bor og ferdes på disse veistrekningene dersom det oppstår mere stillestående bilkøer i rushtiden? Det er planlagt ca. 1000 nye boenheter i tilstøtende områder de neste årene.

2. Hva blir virkningen på de kommunale veiene i området som kan benyttes som avlastning for å slippe køkjøring, og hvordan påvirker dette trafikksikkerheten i disse områdene?

3. Hva blir konsekvensen for trafikken på Valhallaveien, Skiveien og nedre del av Kongeveien?

4. Hvilke problemer kan oppstå for utrykkingskjøretøy på disse veistrekningene i rushtiden med stillestående køer begge veier.

5. Hva gjøres for å sikre barn som må krysse disse veiene for å komme til og fra skolen? Det blir en stor økning av barn som flyttes fra Hellerasten skole til nye Sofiemyr skole.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Eirik Storjordet fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...