Nei til å dele Vestheia i nye barneskolekretser

Gjervoldstad, Hageland, Kolstad, Vrå og Møgland er foreslått delt inn i nye skolekretser allerede på barneskolen. Nåværende skolekrets for alle disse stedene, er Holum. 

Gjervoldstad og Hageland er foreslått til Frøysland skolekrets, Møgland forslått til Nyplass skolekrets, mens Vrå og Kolstad er foreslått værende på Holum skolekrets. 

Dette vil splitte Vestheia i tre, noe som vil få negative konsekvenser for barna som bor her nå, og kommende generasjoner. Historisk sett har Vestheia alltid tilhørt Holum, og "alle kjenner alle". Dette skaper trygghet for dem som tilhører heia. Hvis heia blir delt i tre ulike kretser, vil vi miste samholdet slik det er i dag. 

Skriv under for å beholde Vestheia som en del av Holum skolekrets!Kart.jpg

 


Ruth Miriam Kolstad Foss    Kontakt personen bak underskriftskampanjen