Nei til 5G mast på Billingstad!

UNDERSKTIFTSKAMPANJE mot den planlagte byggingen av ny 5G mobilmast fra ICE på gressletta bak Billingstadbanen.

Gode naboer!

Den 23. mars mottok 5 boliger i Åstadbakken og Furusetlia nabovarsel om den planlagte byggingen en ny 5G mobilmast fra ICE på gressletta bak Billingstadbanen.

Det er søkt om bygging av en mobilmast på 20 m, men ut i fra fundamentet som skal bygges, er det mulighet for påbygging til 42 m høyde, noe også prosjektleder hos ICE bekrefter som en mulighet. Masten vil være til stor sjenanse for de fleste boligene i området og nærmiljøet. Masten vil være over 20m høy, 2X2M bred, og midt i utsiktsfeltet til veldig mange boliger slik den er planlagt.  Skjermbilde_2023-03-27_kl._21_.10_.11_.png

Vi er nå i gang med arbeidet mot oppsetting av den store mobilmasten fra Ice, som vil ta utsikt fra de fleste i området, påføre oss mer stråling, samt være til stor forringelse av eiendomsverdien til svært mange boliger i Åstadbakken, Furusetlia og Dragonhøyden.

Dette er en sak som kommer til å berøre alle i området, og det er viktig at vi står sammen om å klage mot dette og signere på underskriftskampanjen, slik at den advokaten vi har engasjert kan bruke dette som pressmiddel i den klagen han skal sende inn på våre vegne. 

Klagefristen fra kommunen er satt til midt i påsken, så vi har ikke god tid på oss. Advokaten vil sende klagen inn torsdag den 30. mars. Vi må iverksette tiltak umiddelbart! Bruk gjerne de kontakter dere måtte ha til å påvirke forslaget!!

 

Ytterligere argumenter;

  • Masten er planlagt i et område som er i umiddelbar nærhet til en stor barnehage, barneskole, idrettsplass og tett bebyggelse, hvor det daglig oppholder og ferdes mange barn. Strålingen fra slike master er fortsatt et bestridt og omdiskutert tema.
  • Masten vil være rett ved siden av en av de siste aktive jordbrukene i sentrale Asker, hvor buskapen til bonden bokstavelig talt beiter rett under det planlagte stedet. Kyrene produserer melk og kjøtt som også blir eksponert for en eventuell stråling.
  • Den planlagte masten vil være et stort inngrep i nærmiljøet, og vil skille seg kraftig ut som et sår i det ellers flotte kulturlandskapet, hvor et aktivt jordbruk og bosetting har smeltet sammen. Det er også et naturreservat et steinkast unna. Dette er et unikt og spesielt miljø som bør bevares så urørt som mulig.

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Christin Flinstad vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...