NAV må oppløses og tilbakeføres til Trygdekontor, Aetat og Sosialkontor

NAV visjon var å gjøre enhetene trygdekontor, aetat og sosiale tjeneser mer tilgjengelig for borgerene. I tillegg skulle en samling av etatene gjøre alt så mye enklere.

Nå har det gått 13 år og det funger fremdeles ikke etter hensigten. NAV har blitt mer fjern fra brukerne. I tillegg til at de ansatte må kunne flere lover og regler som sammenfatter alle de underliggende  avdelingene. Nå kan vi se virkningene av dette, med at lover blir brutt. EØS reglene blir brutt. Menneskerettighetene blir brutt. Det er ikke mulig å få direktekontakt med sin veileder og alt skal foregå på internett. Dørene er låst og man kan ikke gå inn å få informasjon i lokalene. Mange lokaler har heller ikke venterom, og ei heller sitteplasser for de som må vente.

Det at de ansatte i NAV må daglig ta avgjørelser som strider mot både rettferdighetssans og fornuft, gjør at mange ansatte slutter eller blir syke. Dette er ikke bra for en enhet som skal ivareta menneske, og skal motivere til å arbeide. I dag har veilederne liten eller ingen avgjørelsesmulighet, og blir bare et mellomledd som innhenter papirer. Dette gjør at de ikke får mulighet til å gjøre den jobben de egentlig var satt til. Å bistå/hjelpe borgeren med tilrettelegging og se hvilke muligheter og hjelpeinstanser som kan ivareta den enkelte.

I tillegg vil de ansatte få mer kompetanse på sitt særfelt. Og kan derfor lettere hjelpe den enkelte bedre.

Regjeringen er øverste sjef, og kan legge føringer for hvordan NAV skal håndtere de forskjellige linjene. Problemet er at innad i NAV så er det flere enheter som skal prate sammen.  Som sosiale ytelser, trygdedelen og arbeidsdelen. Det ser vi nå at ikke fungerer og at når den ene delen faller bort så er det ingen andre enheter som ivaretar brukeren. Ledelsen i NAV ivaretar ikke sine ansatte, og lemper all byrden over de.

 

Vi ønsker å få tilbake et delt NAV.

1. Sosialtjenesten er kommunal og bør styres kun lokalt, og skilles helt utav NAV.

2. Få tilbake Trygdekontoret for å ivareta borgere med sykdom, skade eller lyte. Sørge for at borgerne blir ivaretatt og gi veileding i rettigheter og krav. Følge opp den enkelte i sykdomsforløp og være et bindeledd mellom fastlege og behandlingssted. Samarbeide med avdelingen for arbeid (egen avdeling på trygdekontoret). Veilederen lokalt skal kunne ta avgjørelser sammen med fastlege/spesialister og borger.

3. Få en underliggende avdeling i trygdekontoret som tar for seg kurs og arbeidstrening

4. Aetat for de som er arbeidsledig

På denne måten vil borgerne bli ivare tatt. I tillegg må alle etatene ha veiledere som brukerne kan få raskt tak i. Det å inkludere og ha åpent hus slik at brukeren kan komme og få veiledning direkte.

Å få menneskeverdet tilbake, og ikke kun være et nummer i køen og ikke vite sin egen fremtid.

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at FØL Norge vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...