Nå skulle det være vår tur!!!

Status mulig flytting av Sandnes og Jæren Rideklubb

Som dere kjenner til ble budsjettene og planene for flytting av SJR til Vagle stemt ned i formannskapet i Sandnes Kommune etter forslag fra posisjonen (Ap, Frp og Sp). Det ble samtidig indikert at det kan bli en fremtidig løsning på Sviland og i sammen med travsporten. Saken skal opp til endelig behandling i Kommunestyret 12. desember i år. Styret har diskutert utviklingen i saken og vi er meget kritiske til både at Vagle nå faller ut av planene og forslaget om flytting og samlokalisering med travsporten på Sviland. Ett slikt forslag som dette vil føre til betydelig utsettelse av flytting og vi vil i mange år leve med stor usikkerhet om det i hele tatt blir flytting. I tillegg har klubben tidligere vurdert Sviland og av mange gode grunner avvist at dette er en egnet lokasjon. Blant annet at det er særdeles dårlig bussforbindelse, at de fleste av våre medlemmer bor langt vekke fra Sviland og til slutt forventede rekkefølge kostnader dette vil medføre.

Representanter fra styret har også hatt møte med posisjonen (Ap, Frp og Sp) uten at dette medførte noen vesentlig endring i politikerens holdning til saken eller SJR. Vi vil jobbe videre med å få møter med og prate med politikerne i Sandnes med målsetning om å få Vagle inn i planene igjen.

I tillegg vil vi nå bed klubbens medlemmer og gode støttespillere om å delta i en underskriftskampanje som kan overleveres til byens politikere, samt møte opp på Sandnes Rådhus under Kommunestyremøtet den mandag 12. desember kl. 0900.

Vi har jobbet med flytting i 15 år og det er ikke riktig at vi nå nok en gang skal oppleve at SJR blir nedprioritert til fordel for andre type idretter og aktiviteter. SJR er en av byens største idrettslag når det gjelder aktivitet for jenter. Anlegget vårt er 50 år gammelt og vi har behov for nytt og bedre anlegg eller midler til kraftig oppgradering og tilpasning av dagens standard

Skal vi bli hørt så må vi bli synlige, og vi må argumentere for saken vår til politikerne i byen. Vi vil ikke bli urettferdig behandlet lengre!

Støtt klubben! Signer opprop og møte på rådhuset mandag 12. desember kl. 0900.

 


Heidi Støtland,Sandnes og Jæren rideklubb    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Heidi Støtland,Sandnes og Jæren rideklubb vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...