Mot nedleggelse av døgnavdeling SPH Harstad

Vi er over 30.000 mennesker i nærområdet som vil miste dette døgntilbudet i umiddelbar nærhet. Ikke bare vil dem, men legevakta, politiet, sykehuset og alle rundt også merke det godt hvis tilbudet forsvinner!

Skriv under slik at vi kan vise at vi står sammen om denne saken!DPS_Harstad_280911_web-4.jpg

Høring fra UNN "FRAMTIDIG KLINISK STRUKTUR PSYKISK HELSE- OG
RUSKLINIKKEN, UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF" er må ute. 

I høringen står det "Bakgrunnen for arbeidsgruppens forslag om nedleggelse av døgnenheten ved SPHR Sør-Troms (i stedet for døgnenhetene i Narvik eller Silsand) knytter seg til en samlet vurdering av behov for frigjøring av ressurser for styrking av polikliniske og ambulante tjenester samt sykehusfunksjon i Tromsø". 

Vi mener at ingen av døgnavdelingene skal legges ned. Pasientene fortjener hjelper de trenger i nærheten av hvor de bor. 


Stine Nordnes og Randi Skavhaug    Kontakt personen bak underskriftskampanjen