Mistillitsforslag mot Terje Aasland

Det er over 500 dagar sidan høgsterett dømte Fosen-anlegget ulovleg, då dei har bygd vindturbinar på Storheia og Roan, midt i Fovsen Njaarkes vinterbeite, og i sårbar fjellnatur. Under samane sin protest ved Olje- og energidepartementet har olje- og energiminister Aasland uttalt seg direkte stridande mot dommen. Gjennom handlingane sine utøver han menneskerettsbròt, og bygger opp under ein kontinuerleg diskriminering mot Noreg sitt urfolk. Då Aasland spreier usanningar for politisk vinning, anser vi han som ein fare for demokratiet, og ein slik useriøs aktør ynskjer vi ikkje skal vere ein representant for folket.

The supreme court judged Fosen windmill facility on Storheia and Roan illegally placed on sapmi land over 500 days ago, and during the protests outside the Department of oil and energy, the minister of said department discussed the verdict with the protesters, deliberately misquoting it. Through his actions, he is violating human rights and strengthening a continuous discrimination towards the native people of Norway. Aasland is considered a danger to the democracy through spreading false information to strengthen his political stance, and we as a people do not wish to be represented by such an unscrupulous villain.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Anja M. S. Reknes fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...