Min kropp, min fødsel og mitt valg!

2474b1.jpgHvordan kan vi velge når det ikke finnes valgmuligheter? 

Norske retningslinger for svangerskaps- og fødselsomsorgen slår fast at Norge skal ha en differensiert fødselsomsorg og kvinner skal kunne velge hvor de ønsker å føde sitt barn, innenfor gitte seleksjonskriterier. Men er hjemmefødsel et reelt valg for norske kvinner?

En gravid kvinne kan altså velge å føde hjemme med hjelp fra en autorisert jordmor.
I dag er dette valget i praksis utenfor rekkevidde for de aller fleste. Om du vil føde hjemme er du avhengig av at det finnes en hjemmejordmor i området hvor du bor. Du må også ha økonomi som tillater en relativt stor utgift da kompensasjonen fra HELFO kun dekker kun en brøkdel av det en hjemmefødsel koster i dag. 

Helsemyndighetene argumenterer for at det ikke kan tilbys på offentlig regning fordi det er for få kvinner som ønsker hjemmefødsel. Fra 2007-2017 var det ca 0,2-0,3 % av alle fødsler per år er planlagte hjemmefødsler; altså ca 100-200 kvinner i året. Det er rimelig å anta at disse tallene ikke gjenspeiler etterspørsel ettersom det vil ta en stor bit ut av privatøkonomien i en tid der utgifter er mange og der foreldre ønsker å sikre at økonomien er under kontroll. Ettersom fødende kvinner ikke får full kompensasjon så sender dette en klar beskjed til kvinner; vi vil ikke at dere føder hjemme. 

Forskningen er tydelig på at hjemmefødsel er trygt for lavrisikokvinner så lenge det er en offentlig godkjent jordmor til stede. Det finnes også retningslinjer som definerer hvem som er en god kandidat for hjemmefødsel. I dag vil over halvparten av norske kvinner kvalifisere seg for hjemmefødsel. 

For jordmødrene som praktiserer hjemmefødsel, innebærer det en stor vaktbelastning med relativt dårlig inntekt i forhold til om de hadde jobbet turnus på en fødeavdeling. Dette gjør at det er svært få jordmødre som kan få til en slik arbeidshverdag kombinert med privatlivet, noe som bidrar til at jobben som hjemmejordmor ikke er særlig attraktiv selv om viljen er der. 

Hvordan hadde tallene sett ut om kvinner hadde fått en reell sjanse til å føde hjemme? Med en offentlig godkjent hjemmejordmor som har gode økonomiske og praktiske rammeforhold samt en fødsel som ikke koster skjorta?

Jeg ønsker å bevise for politikerne at det er mange flere kvinner som ønsker å føde hjemme hvert år, men som ikke får muligheten pga dagens tilbud. 

Signer dette oppropet dersom du mener at hjemmefødsel bør være et offentlig tilbud for de som ønsker det. Signer selv om du ikke kunne tenkt deg hjemmefødsel selv, men synes det er viktig at norske gravide kan få velge å føde der de føler seg tryggest. Signer for å gi kvinner valgfrihet over egen kropp og fødsel. 

Hjemmefødsel som en del av den offentlige fødselsomsorgen. 

 

https://medicalxpress.com/news/2019-08-home-births-safe-hospital-international.html?fbclid=IwAR3e6tgUI5dsfpNo6-asdlIWCUN7-Iv6NV15xSc0twHIgwgmEP9huvN-RC4

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Eva Rose fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...