Menn i kvinneidrett er juks!

Gi statsministeren, kulturministeren og
Norges Idrettsforbund tydelig beskjed:

Jenter og kvinner har rett til rettferdige vilkår i idrett!

Norges idrettsforbund, NIF, behandler jenters rett til rettferdige vilkår i idrett som noe som kan tilsidesettes. Dette aksepterer vi ikke!

Jenter og kvinner har rett til rettferdige vilkår i idrett, har rett til å kunne dusje og skifte treningstøy uten nærvær av hankjønn, og har rett til å kunne protestere mot urettferdige vilkår uten å bli anklaget for trakassering.

Bevar kvinneidretten! Jenter og kvinner har rett på rettferdige og trygge vilkår i idrett.

Idretten er langt fra likestilt. Både i breddeidrett og i toppidrett prioriteres menn med hensyn til treningsressurser, økonomiske vilkår, respekt og oppmerksomhet. Kvinneidrett på toppnivå har eksistert bare en knapp generasjon, og fremdeles kjemper kvinnelige idrettsutøvere for å få samme vilkår og samme status som sine mannlige kolleger. Dette til tross for at norsk kvinneidrett har sett enorm fremgang på breddenivå, hentet hjem viktige seire på elitenivå, og blir mer og mer populært som underholdning. I dag har millioner glede av kvinneidretten og den gir arbeidsplasser til tusener. 

Biologiske menn endrer kvinneidretten

Mens seriøs kvinneidrett fremdeles er i etableringsfasen, trues den nå samtidig av et helt nytt fenomen. De siste årene har vi sett et økende antall transkvinner (biologiske menn) delta i kvinneidrett på elitenivå. Disse har ikke bare vunnet en rad seire i kvinneidrett, men også satt rekorder. Vi er altså i en situasjon der biologiske menn er i ferd med å endre kvinneidretten fullstendig. 

Urettferdig

Fordi transkvinner er biologiske menn og har gjennomgått mannlig pubertet har de en rekke fysiologiske fortrinn framfor kvinner når det gjelder styrke, hurtighet og utholdenhet. Idretten er kjønnsdelt fordi gutter fra puberteten og oppover er større, sterkere og raskere enn jenter og kvinner. Dette endres ikke ved at man føler seg som det andre kjønn. En ny forskningsrapport i British Journal of Sports Medicine viser at selv etter flere år med testosteronreduserende behandling, er transkvinners prestasjoner langt over kvinner i samme vekt- og aldersklasse. Å la transkvinner konkurrere i kvinneidrett kan altså aldri bli rettferdig. 

Utrygt

Kontaktidrett representerer alltid en risiko for skader. World Rugby tillater gutter og jenter å spille sammen, men kun frem til 12-års-alderen, grunnet risiko for skader på jenter. Det økte skadepotensialet ved å la hankjønn konkurrere mot kvinner er grunnen til at World Rugby Association nå har bestemt at bare biologiske kvinner skal spille i kvinneklassen. Personer som har gjennomgått mannlig pubertet, bør ikke delta i kontaktidrett med kvinner. 

Vi krever rettferdige og trygge vilkår for jenter og kvinner i all idrett! 

For å bevare og utvikle kvinneidrett må Regjeringen og Norsk idrettsforbund garantere rettferdige og trygge vilkår for jenter og kvinner i all idrett! Dette betyr å satse på og respektere kvinneidrett på alle nivå og i alle instanser. Det betyr å la kvinneidretten være forbeholdt kvinner og jenter, i kraft av at de er hunkjønn. Norge er forpliktet til FNs kvinnekonvensjon som uttrykkelig fastslår i artikkel 10 og 13 at jenter og kvinner skal garanteres retten til å drive idrett på samme vilkår uten å diskrimineres. Inkludering av hankjønn i kvinneidrett vil ekskludere og dermed diskriminere mot kvinner. 

Vern om den kjønnsdelte idretten! 

I alle idretter der jenters/kvinners og gutters/menns anatomi og fysiologi påvirker mulighetene for å prestere bør klassene kjønnsdeles fra 12 år og oppover. Ønskemål fra enkeltpersoner må aldri skje på bekostning av jenters og kvinners rettigheter. De som verner om jenters og kvinners rett til rettferdighet og trygghet i idrett skal heller ikke bli gjenstand for trakassering og hat. Det er ikke hatefullt å stå opp for kvinners og jenters rettigheter.

Jenteidrett og kvinneidrett er for jenter og kvinner. Menn i kvinneidrett er juks. Norsk idrettsforbund må straks lage nye retningslinjer basert på biologi fremfor ideologi.

Mvh Undertegnede.

 

 

 

 

 


Women's Human Rights Campaign Norge    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Women's Human Rights Campaign Norge vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...