Mamma, hvor er pappaen min?

Skal ikke fedre regnes som like gode omsorgspersoner for sine barn, som mødre? Hvorfor skal mødre «tjene på» at far ikke får ha samvær, eller nok samvær, i form av mange tusen kroner utbetalt fra NAV?

Hvorfor skal rettssystemet automatisk holde med mor når hun kommer med påstander og anklager mot far som i mange tilfeller er rent oppspinn? Idag kan mor si at far er voldelig, så opphører samværet brått. Det trenger ikke være et eneste snev av sannhet i det engang.

Hva skal en stakkars pappa gjøre når eksen slår seg vrang, når NAV «belønner» mor, og rettsystemet bygger på at mor er den «svakere» part?

Vi trenger et system som sikrer far bedre, og gjør han mer rustet i barnefordelingssaker.

Signer her om du er enig!