Loven må endres slik at barn sikres forsvarlig helsehjelp!

sykt_bar.PNG

Dagens lovverk åpner for at hvem som helst kan starte sin egen alternative behandlingsklinikk der de gir barn både diagnoser og behandling. Det er opplagt at dette kun bør være forbeholdt autorisert helsepersonell. Barn skal ha et ubetinget krav på kunnskapsbasert helsehjelp! 

Når helsehjelp gis av ikke-autorisert helsepersonell risikerer man blant annet at barn har sykdommer som ikke oppdages i tide. Nødvendig behandling blir i så fall forsinket, og sykdomsforløpet kan bli mer alvorlig. I tillegg til dette kan friske barn feilaktig bli erklært syke med ulike ikke-dokumenterte «diagnoser» og behandlingen som gis er ikke kunnskapsbasert. For mer informasjon om lovforslaget viser jeg til kronikken jeg har skrevet under.

Kronikk: Loven må endres slik at barn sikres forsvarlig helsehjelp (forskersonen.no)

Artikkel fra norsk sykepleierforbund: - Bør være aldersgrense for alternativ behandling av barn (sykepleien.no)

Oppropet handler om å samle støtte for en strengere regulering av alternativ behandling av barn. En aldersgrense på 12 år er mitt personlige forslag, men oppropet gjelder strengere regulering generelt for å sikre de yngste barna kunnskapsbasert helsehjelp. 

I Sverige er det forbudt å gi alternativ behandling til barn under åtte år. 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Øystein Knudsen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.




Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...