Lenge leve dramalinja på Gol VGS!

Dette er en underskriftskampanje mot høringsforslag fra Buskerud fylkeskommune som vurderer å legge ned dramalinja på Gol VGS.

Med dette oppropet vil vi uttrykke til politikerene at vi vil sikre et helhetlig og variert opplæringstilbud innen kunst og kultur for unge her i Hallingdal. Hvis dette høringsforslaget blir realisert taper ikke bare ungdommene som burde ha tilgang på rik og mangfoldig utdannelse, men også lokalsamfunnet der dette er en viktig del av et godt oppvekstmiljø. Med underskriften din krever du at Buskerud Fylkeskommune stopper denne korttenkte planen og lar dramalinja leve lenge i Hallingdal.

Dramalinja på Gol vidaregående skole fyller 26 år i 2016! Det var den første dramalinja i landet med 3-årig løp som ga studiekompetanse. Alle disse årene har dramalinja samarbeidet med skole, kultur og næringsliv i lokalmiljøet. Dramalinja har hatt åpne forestillinger for region Hallingdal og de har turnert i Hallingdal og i fylket. Dramalinja har mange åpne forestillinger i året og en storproduksjon der alle tre dramaklassene deltar. Hvert år begynner 12-16 elever å studere på dramalinja, og det er en svært viktig identitetsbygger og katalysator for elevenes videre veivalg. Dramalinja har stått på for kulturen og ungdommen i Hallingdal i 26 år og slik vil vi at det fortsetter også!

Dagens forskere og mange studier snakker om de positive effektene som drama som fag har å gi for elevens skolegang. Det internasjonale forskningsprosjektet DICE som ble presentert i 2010 på en konferanse i Bergen, viste til at elevene med drama i undervisningen er mer innovative, bedre konfliktløsere og tryggere i lesing, forståelse av oppgaver og i å kommunisere enn de elevene som ikke fikk denne undervisningen. Med andre ord, dramaelevene er både kreative og innovative, men i tillegg har de flere ferdigheter og kompetanse som er nyttig i mange andre fag. Drama støtter både elevens personlige utvikling og studier i allmennfag.

Dramalinja på Gol VGS er et kultur -og identitetsskapende program som utdanner kreative, løsningsorienterte og samarbeidende individer som bedre takler stresset i dagens raske informasjon -og resultatorienterte tid. På dramalinja er hele mennesket i fokus. Elevene blir bedre rustet til å møte verden der ute slik den faktisk er i dag. De blir mer selvsikre, selvstendige og autentiske mennesker som eier evne til empati og åpenhet mot andre mennesker og verden. Elevene lærer å tenke selv, ta ansvar og bli skapende mennesker i det Norske samfunnet. Drama er også et godt verktøy å bruke i en flerkulturell klasse. Det er en suveren måte å integrere elever i det norske samfunn og hjelpe dem til å fullføre videregående skole. Dramalinja får engasjerte elever og lærere som tror på verdien av det de driver med. På dramalinja driver vi hverandre framover i et kreativt og dynamisk fellesskap.

Å legge ned dramalinja på Gol ville være svært uheldig for både nåværende og fremtidige elever. Skriv under for en viktig sak og hjelp oss å kjempe for at dramalinja på Gol skal leve lenge. Tusen takk!