La Nedenes Gård få drive permanent næringsvirksomhet på Nedenes Gård

Nedenes Gård har det tidligere vært hønsdrift, men lukten var så ille at da hønsedriften stanset, pustet alle naboer lettet ut. Politikerne reiste seg og klappet i planutvalget av nyheten om at familien på Nedenes Gård hadde greid på snu det negative med å miste kyllingproduksjonen til å finne en ny måte å utnytte bygget på. Et stort lukt problem for naboer og nærliggende næringsvirksomhet var også eliminert og alle var glade.

Men Nedenes Gård måtte erstatte inntektene med noe annet. De opprettet et maritimt firma, solgte båter og leide ut "hønsehuset" til båtopplag. Dette fikk de midlertidig dispensasjon i 5 år til av bystyret. 

Men så kom Mille (sp) inn i planutvalget og ville at Torbjørn bare skulle drive gårdsdrift. Dispensasjonen for båtfirmaet gikk ut, og familien måtte tenke i nye baner.

Nå planlegger sønnen på gården, som har odels på gården, å starte griseoppdrett. Noe må de jo leve av. Familien har brukt mange hundre tusen på saker for å drive forretning, planlegge bydel osv med tanke på fremtiden og utvikling for Nedenes. Men dette har han altså møtt mye motstand for i bystyret. Jordene som tilhører gården er leid bort og er i produksjon. 

Griseproduksjon vil forårsake større luktproblemer for naboer enn det tidligere hønseoppdrettet. Det vil bli et større problem enn tidligere. Nabolaget vil få redusert verdi på sine eiendommer. Næring, f.eks Bunnpris som ligger rett over veien, må antagelig se seg om etter nye lokaler. 

Men nå har han altså gitt opp næringsdrift. For å unngå griseoppdrett og tilhørende lukt, vil vi kreve at bystyret gir han permanent tillatelse til å drive næringsvirksomhet i "hønsehuset" som ligger rett ved fylkesveien på Nedenes i et forsøk på å få han til å endre planer.

Får de ikke dette, blir firmaet flyttet, kanskje ut av kommunen med dertil tap av arbeidsplasser. Og griseproduksjonen blir et faktum med tilhørende luktproblemer for naboer og nærliggende næringsvirksomhet. 

Vi trenger 300 underskrifter av folk som er bosatt i Arendal for å kreve at bystyret oppretter sak på dette og vi krever at Torbjørn Nedenes får permanent tillatelse til å drive næringsvirksomhet på gården sin I håp om at han dropper griseplanene.

Mvh

Raymond Skorstad

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Raymond Skorstad kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...