La Borgeskogen Treningssenter bestå der det er!

68628680_2336064716647473_7863677629658824704_n.jpg
Reguleringsplanen fra 1994, som gir retningslinjene for Borgeskogen Industriområde, tar ikke høyde for det plasskrevende, støyende og funksjonelle treningstilbudet som nå kommer ansatte og lokalmiljø til gode.
Treningsformene crossfit og strongman eksisterte ikke da planen ble vedtatt, men har utviklet seg i takt med at samfunnet har blitt mer og mer bevisst på de mentale og fysiske fordelene av funksjonell trening.
Halvparten av medlemmene på treningssenteret er ansatte fra industriområdet, og den andre halvparten enten jobber andre steder, eller er skoleelever fra lokalmiljøet.
Skriv under hvis du støtter at dette unike miljøet skal få dispensasjon fra den antikke reguleringsplanen


Borgeskogen Treningssenter    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Borgeskogen Treningssenter fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...