Kvinners rett til trygt svangerskap og trygg fødsel!

STÅ OPP FOR ET ANSTENDIG FØDETILBUD!

Vi reagerer kraftig på helseforetaket i Møre og Romsdal som ønsker en sammenslåing av fødetilbudet ved Kristiansund og Molde sykehus. Dette er et brudd på forutsetninger som lå til grunn for bygging av et felles sykehus, der ingen funksjoner skal flyttes før det nye sykehuset står ferdig
Kvinner og barn fremstår som en salderingspost for Helse Møre og Romsdal for å få en skakkjørt økonomi i balanse. Fødsels – og barseltilbudet i Norge generelt er blitt mye dårligere med kortere liggetid etter fødsel, lengre reisevei for å føde, og det er stor mangel på jordmødre. 
Et relevant bakteppe er at vårt fylke har et kvinneunderskudd som i seg selv er en samfunnsmessig utfordring som hemmer vekst og utvikling. Hvis vi virkelig ønsker å fremstå attraktive for kvinner er fødetilbudet en vesentlig faktor som spiller inn. Vi advarer på det sterkeste at helseforetaket gjør dette grepet. Nå bør fokus være å tilby en forsvarlig og likeverdig spesialisthelsetjeneste for befolkningen.

Underskriftene blir overlevert foretakets styremøte den 4. desember 2018

LINK TIL VÅR fACEBOOK-GRUPPE: https://www.facebook.com/groups/2194741370815516/bilde_fb_gruppe_fødsel.jpg


Berit Frey og Berit Tønnesen- aksjonsgruppen "Kvinners rett til trygt svangerskap og trygg fødsel"    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Berit Frey og Berit Tønnesen- aksjonsgruppen "Kvinners rett til trygt svangerskap og trygg fødsel" kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook