KRAV OM TRAFIKKTILTAK PÅ HÅVUNDVEGEN

Forsidebilde1.jpgTrafikken på Håvundveien i Skien har økt kraftig, spesielt fordi Kongensgate har vært stengt i snart halvannet år.

Omdirigering på Borgestadsletta over Ballestadhøgda har gjort forholdene verre. Konsekvensene for miljø og trafikksikkerhet er ikke godt utredet.

Hele fem skoler og fire idrettsanlegg er berørt. Skolene Bratsbergkleiva, Buer, Bølehøgda, Skauen og Gjerpen har fått farligere skolevei. Barn til og fra idrettsforeningene Borg, Storm, Skidar og Gjerpen er berørt, også alle på ridesenteret. Det er nesten ingen fotgjengerfelt, svært få og lite effektive fartshumper, det er råkjøring og økning i tungtrafikk, støv og støy. Skien kommune, fylkeskommunen og Statens vegvesen er ansvarlige for vegen og utviklingen.
Trafikksituasjonen kan komme til å vedvare etter at Kongensgate åpnes nærmere jul, fordi nye kjøremønster etablerer seg.

Vegen over Ballestadhøgda langs Gjerpensdalen er en av de vakreste strekningene i hele regionen, og dessverre i ferd med å bli ødelagt av en trafikkmengde som vegen ikke er dimensjonert for.

Vi krever følgende tiltak for å begrense trafikken på Håvundvegen:

- Maks 40 km/t fartsgrense på hele strekningen Askedokka - Frognerkrysset

- Effektive fartshumper på hele den samme strekningen

- Flere fotgjengerfelt på hele strekningen

- Fotobokser for gjennomsnittsmåling på hele strekningen fra avkjørsel på Borgestadsletta til Askedokka, alternativt til Frognerkrysset.

Skriv under på dette oppropet og del det gjerne med venner på sosiale medier.

Oppropet med signaturer vil bli overlevert veimyndighetene. 


Trine Meland og Geir Fragell    Kontakt personen bak underskriftskampanjen