Krav om overgangsordning autorisasjon i Paramedisin

 6d8355cd-8769-495b-8288-9af8d3dd7ea9.jpeg-1_.jpg

Foto: Frode Hansen 

Bakgrunn 

Regjeringen kom den 17.09.21 med en pressemelding om at paramedisinere får innvilget egen autorisasjon. Dette er vi glade for. Paramedisinere blir et godt og viktig supplement i de prehospitale tjenestene.

Samtidig er vi som i dag jobber som ambulansearbeidere og paramedics i de prehospitale tjenestene svært bekymret for mangelen på adekvate overgangsordninger når det nå skal innføres en ny autorisasjon i faget, og følgene dette kan få for både ansatte, pasienter og for ambulansetjenestene. Vi mener at alle som jobber som paramedics i tjenestene idag enten de er ambulansearbeidere eller sykepleiere med videreutdanning som nasjonal paramedic må kunne søke om, og få innvilget autorisasjon som paramedisiner, etter gitte føringer. 

vi krever også bedre tilrettelegging for de som ønsker å tilegne seg denne kompetansen, og mener at det å sikre eksisterende ansatte en Y-vei og en mulighet for videreutdanning blir avgjørende.

Vis din støtte ved å signere på dette oppropet! 

Vi som ansatte er svært skuffet over at regjeringen ikke har lyttet til fagfolka i tjenesten, gjennom de høringssvar som har vært gitt fra både Fagforbundet, Delta, Norsk paramedicforening og NAKOS. Vi gir ikke opp, og vil jobbe for at det innføres overgangsordninger til autorisasjon som paramedisiner for dagens paramedicere, ambulansearbeidere og sykepleiere med videreutdanning i nasjonal paramedic og krever at dette blir innarbeidet i lovforslaget. 

 

Lovforslaget kan du lese her: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-236-l-20202021/id2871452/

Høringssvar: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-endringer-i-helsepersonelloven-autorisasjon-av-naprapater-osteopater-logopeder-og-paramedisinere/id2841923/

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Thomas Renngård fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...