KRAV OM ENDRINGER I DAGENS BARNE"VERN"

ALLE hjelpetiltak SKAL være utprøvd, før en eventuell omsorgsovertagelse.
Her ønskes deres meninger/råd, som kan brukes, i de forskjellige problemstillingene barnevernet bruker, mot foreldre.
  1. Fylkesnemda:
Her må en ny etat inn, og Fylkesnemda bort.
Årsak: Fylkesnemda er en useriøs form for "rett", hvor barnevernet og makteliten vinner over 95% av sakene.
2. Tingretten:
Enhver Borger, skal ha egen rett, til å kunne velge Tingrett innenfor eget (minimum) Fylke, ikke "låses" til kommunen man er bosatt i.
Årsak: Altfor mange, opplever pdd en følelse av inhabilitet innenfor sin egen kommune.
 
3. Anonyme bekymringsmeldinger:
Ingen skal kunne kontakte barnevernstjenesten, og melde bekymringer rundt barn, 100% anonymt.
Viser til tidligere forslag hvor vi krever, at melder må møte opp personlig hos politiet.
Melder må møte upåvirket av alkohol og/eller andre rusmidler, han/hun skal avhøres på lik linje som andre straffesaker, samt signere på at uriktige opplysninger straffes- også her, på lik linje som andre falske forklaringer, med bøter og/eller fengsel!
Politiet skal beskytte melders anonymitet.
Årsak: Pdd har jeg blitt kontaktet av enormt mange foreldre, som har mistet barna sine pga anonyme bekymringsmeldinger.
I mange tilfeller, har det i etterkant vist seg at meldere, f.eks kan ha hatt et tidligere forhold til en av partene (foreldrene), meldere er også ofte påvirket av alkohol etc + at det er sjalusi som ligger i bunn av den såkalte bekymringen.
Dette var bare ett, av ekstremt mange eksempler, på hvor enkelt det er å ødelegge en familie.
Familie, venner og øvrig nettverk, kan sette et spørsmålstegn og undre: Hva er sannheten?
En fungerende familie, kan miste alt. Nettverk, familie, jobb mm, pga disse bekymringsmeldingene.
VIKTIGST er det å understreke, det er barna som mister ALT. Det er barna som må leve med PTSD resten av sitt liv, det er barna som blir de skadelidene.
DETTE MÅ STANSES UMIDDELBART!
 
4. PRIDE KURS:
 
For å bli godkjent som Fosterhjem, må det stilles høyere krav til hvem som blir godkjent.
Gratis kurs over 2 dager, via Bufdir er overhode ikke godt nok.
Et Pridekurs bør koste såpass, at man forstår at dette er noe vedkommende ønsker.
Kurset bør gå over noen uker, slik at et evnt godkjent fosterhjem, får gått igjennom/lært mye mer om barna som har mistet sitt alt.
Alle barn har forskjellige behov, det finnes ikke en oppskrift med på lasset, til et sårbart barn som også har det mistet et Kjæreste de har, sine foreldre. For å bli godkjent som Fosterhjem, bør Pride kurset ha eksamen.
 
Det sies at det er menneskelig å feile, MEN det finnes ikke "rom" for menneskelig feil når det omhandler barn!
Inntekten for fosterhjem bør reduseres, også goder som gratis ferier for hele familien +++, årsaken til at dette er et tema, er fordi bekjente, inkl meg selv, opptil flere ganger har hørt mennesker vurdere å bli fosterhjem, fordi det er en økonomisk gullgruve.
Hører også stadig flere foreldre si til barna sine: Hvis du ikke er snill, kommer barnevernet å tar deg.
Da jeg var liten, hørte jeg foreldre si: Er du ikke snill nå, kommer ikke Nissen til Jul, at man må komme inn til avtalt tid, ellers kommer mørkemannen eller trollet..
Jeg håper da inderlig både Staten og bv-tj ønsker det samme som normalt tenkende mennesker.
 
Loven sier at barn skal tilbakeføres, så fort forholdene ligger til rette for det! 
 
Til ansatte innenfor denne etaten:
FØLG LOVEN, SLIK ALLE ANDRE MÅ! 
HJELP FORELDRE I EN VANSKELIG SITUASJON, OG GJENFOREN BARNA MED SIN EGEN BIOLOGISK FAMILIE 
 
Barnevernet skulle være ett hjelpeapparat, må være flaut for Norge at de ble de stikk motsatte, nemlig et Barns verste mareritt??

May Lund Nikolaisen & Liv Fjellhaug Sandnes    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg May Lund Nikolaisen & Liv Fjellhaug Sandnes fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...