(Kilpisjärventie) Kilpis-veien må renoveres for å være trygg for alle trafikanter!

Tie_tukossa2.jpg

Motorvei 21 går fra Tornio til Kilpisjärvi, i Enontekiö. Alle som har reist helt til Kilpisjärvi vet hvor dårlig veien er, spesielt fra Karesuvanto til Kilpisjärvi. Veien er smal, underlag er delvis nedsunket, helling er feil og asfaltbelegg er stedvis sterkt skadet. I de finske vegvesen (Väylävirasto) karttjeneste ser veien stort sett rød eller gul ut, dvs. tilstanden er klassifisert som svært dårlig eller dårlig (se https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=165c12d904fa48189fd19ba963f46372)

Så mange som en fjerdedel av kjøretøyene i hverdagstrafikken er tungtrafikk, det vil si hovedsakelig lastebiler fra Norge (se https://vayla.fi/vaylista/aineistot/tilastot/tietilastot/lam-kirjat). Møtet mellom en lastebil og en personbil på en smal vei, i mørkt vær og i glatt kjøre er et hårreisende hver gang. Ni måneder med vinter og snøfonner på over en meter gjør kjøringen vanskelig, og dårlig vintervedlikehold gjør veibruk direkte farlig.

Med unntak av korona-året 2020 har trafikkmengdene på vegen økt årlig og vil fortsette å gjøre det. Finnene er begeistret for friluftsliv og Kilpisjärvi har fått sin del av det økte antallet turister. Forbedringen av tjenestene, økningen i muligheter for fjernarbeid og å bo i flere lokasjoner vil øke befolkningen i Kilpisjärvi, som allerede blir sett på som en økning i byggingen. Alt dette betyr ikke bare økte trafikkmengder, men også økt behov for for eksempel brann- og redningsvesen. Ved en trafikkulykke ligger hele området avsperret fordi det ikke er omkjøring. Veien er også viktig for forsyningssikkerheten til Finland som helhet i en mulig eksepsjonell situasjon der transporter gjennom Sør-Finland har vært blokkert.

På denne adressen (underskrift kampanje) viser vi, de lokale innbyggerne, profesjonelle bilister og reisende, turister og Lapplandsbesøkende som besøker Kilpisjärvi, vår støtte til ønsket fra brann- og redningsmyndighetene om å forbedre tilstanden til riksvei 21. Vi støtter også bekymringsmeldingen om tilstanden til riksvei 21 utarbeidet av Birgitta Eira, formann for kommunestyret i Enontekiö kommune, Leena Palojärvi, kommunestyrets leder, og ordfører Jari Rantapelkonen. Bekymringserklæringen ble publisert 28. oktober 2021 og har blitt bredt distribuert til beslutningstakere (se https://enontekio.fi/enontekion-kunnan-kannanotto-valtatie-21-tilaan/)

Vi, undertegnede, krever at riksvei 21 rehabiliteres uten opphold og at vintervedlikeholdet blir forsvarlig ivaretatt.

Signer oppropet og spre ordet!

Adressen oppgis til de samme partene som Enontekiö kommunes bekymringsmelding, dvs. til Stortinget, Samferdselsdepartementet og ELY-senteret.

 


Riikka Lämsä, Besøg til Kilpisjärvi siden 2002    Kontakt personen bak underskriftskampanjen