Jusstudentenes Fosenopprop

Jusstudentenes_Fosenopprop_(1).png

OBS: Underskriftskampanje kun for jusstudenter.

Husk å bekrefte signaturen din! Ved signering får du en epost med link til dette. 

---

Høyesterett har konstatert et menneskerettighetsbrudd på Fosen. FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 2 (3) krever at Staten reparer menneskerettighetsbruddet. Dette må skje innen rimelig tid. 

Nå har det gått over 700 dager siden Høyesteretts dom. Regjeringen har enda ikke stanset bruddet eller kommet med reparerende tiltak.

Vi står ovenfor et pågående brudd på menneskerettighetene. Manglende handling viser manglende respekt for maktfordelingsprinsippet, og kan utgjøre enda et menneskerettighetsbrudd. 

Vi som jusstudenter har et ansvar for å beskytte grunnleggende rettsstatlige prinsipper og menneskerettighetene. 

Vi krever at Regjeringen respekterer maktfordelingsprinsippet og reparerer menneskerettighetsbruddet på Fosen.


Jusstudentenes Fosenopprop    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Jusstudentenes Fosenopprop vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...