JA til utvidelse av gravlunden ved Årnes kirke

Gravlunden ved Årnes kirke fylles opp fortere enn antatt, og vil om få år være full, ifølge kirkevergen. Naboeiendommen Runnivegen 1 anbefales kjøpt og regulert for utvidelse, og slik sikre nesbuer som naturlig og geografisk sokner til Årnes kirke gravplass.

16. juni 2019 vedtok kommunestyret i Nes at gravlunden ved Årnes kirke skulle utvides ved å erverve nettopp de 5 mål som følger Runnivegen 1. Den 17. desember samme år reverserte Arbeider- og Senterpartiet vedtaket. Istedenfor å sikre seg eiendommen som per tid er best tenkelige løsning, utsetter man dette i påvente av utredning for gravplasser i hele Nes kommune.  

Vi forstår at man på sikt må tenke nytt og annerledes vedrørende gravlegging, også på Årnes, og er i så måte ikke imot en utredning av framtidige løsninger for kommune-senteret og resten av bygda. Samtidig understreker vi at det er uvettig å ikke sikre Runnivegen 1 nå, skulle tomta vise seg å være beste løsning jamført vedtatt utredning. Da kan vi være for seint ute.  

Vi krever at Nes kommune vedtar følgende:

  • For å opprettholde praksis og tradisjon som er i Nes i dag med at det alltid skal finnes ledige graver ved den gravplass innbyggerne naturlig og geografisk sokner til, bes rådmannen iverksette arbeidet med utvidelse på Runnivegen 1.  
  • Behov og kapasitet for gravplasser i hele Nes kommune vurderes i forbindelse med kommende rullering av kommuneplanen for Nes. Gravplasser inkluderer både plasser for kistegrav og urner.
  • Rådmannen utreder mulighet for opprettelse av felles gravsted/minne- og urnelunder ved kirkegårder og eventuelle andre livssynsnøytrale beliggenheter.»

Webp.net-resizeimage_1.png


Ole Andreas Sørli-Sidselssønn, Nes på Romerike Venstre    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Ole Andreas Sørli-Sidselssønn, Nes på Romerike Venstre kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook