Ja, til mindre kostnad ved død !

I Norge kommer vi inn i denne verden gratis.

Vi har gratis helsesjekker i svangerskapet, og vi har gratis fødsel og oppfølging.  

Det er bra, og ikke en selvfølge.
Når vi forlater denne verden så er det også i utgangspunktet gratis.

Vi har fri gravplass og gravlegging i egen kommune.

Gravferder blir kostbare for mange. Det er lovpålagt med kiste, det kan være mange tusen i utlegg. Så et tilskudd til kiste (rimeligste modell) burde vært innført, da det er lovpålagt.

De fleste har ikke mulighet til å transportere den avdøde selv. Og det kan det komme på en kjempekostnad. Nav har en ordning som slår inn ved transport over 20km. Da betaler man en egenandel på kr 2473,- for de som bor nærere enn 20 km kan denne kostnaden bli det tredoble av egenandelen. Dette er jo en veldig sosialt urettferdig ordning. Denne grensen på 20km burde avskaffes.

Det store økonomiske skillet mellom gratis kistegravlegging og kremasjon bør bort.

Det bør være et gratis alternativ. Da urner er langt rimeligere å gravlegge. Samfunnsøkonomien på sikt vil tjene på dette.

Dette bør det offentlige ta kostnaden for.

Skriv under om du er enig !


Admin ved "Ja til mindre kostnad ved død" (Facebook )    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Admin ved "Ja til mindre kostnad ved død" (Facebook ) kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...