Ja til kjernekraft - Stans raseringen av naturen

Det planlegges en voldsom nedbygging av utmarka vår for å møte det grønne skiftet. Det virker som ren og skjær idioti å ødelegge naturen for å redde klimaet!

Den mest fornuftige måten få mer strømproduksjon på, er ved innføring av kjernekraft. Kritikken mot kjernekraft er at man ikke har noen gode, varige måter å lagre radioaktivt avfall, at brennstoff er vanskelig tilgjengelig og krevende å utvinne samt ødelegger natur lokalt, og at kjernekraft innebærer risiko for radioaktive utslipp til vann eller luft enten ved uhell eller dårlige rutiner.

Disse innsigelsene mener jeg både kan møtes ved forakning og utvikling, og ved å stille strenge krav til utbyggerne. Fordelene er at kjernekraften krever mye mindre arealer, den kan bygges nærme områdene behovet for kraft er størst, den gir landet en ny næring, og ikke minst, den gir mye kraft og er nærmest uten utslipp!

Dersom Norge skal møte det grønne skiftet uten å ødelegge naturen må kjernekraft inn i energimiksen. Støtt og signér oppropet!

Ja til kjernekraft - Stans raseringen av naturen!D194A901-2DA3-4A33-81B5-D2D509F1809D.jpegBAB044E1-3A9C-46B7-A1D9-15574228EE06.jpeg

 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Kenneth Antonsen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke telefonnummeret ditt offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...