Ja til hesteriding som alternativ til gym

Norske elever har i gjennomsnitt gym én til to timer i uka. Disse gymtimene kan være vanskelige for mange elever, kanskje særlig de med utfordringer med koordinasjon, styrke og selvbilde. Mange elever bor dessuten i tettbebyggelse eller leiligheter hvor de ikke får kontakt med dyr. 

Det er bevist i mange studier at kontakt med dyr kan virke positivt inn på barn og unges fysiske og psykiske helse. 

Jeg ønsker med dette oppropet å skape oppmerksomhet rundt hesteriding som alternativ til gym. Hestesentere finnes mange steder, også i bynære strøk, og mange har ridelærere med spesiell kompetanse. Hesteriding burde kunne tilbys mange elever, men kanskje særlig de som har utfordringer med balanse, muskulatur og koordinasjon samt elever med adferdsvansker og utviklingshemminger. 

Dette oppropet er en del av mitt avsluttende prosjekt, kalt Exhibition, ved Gjøvikregionen International School. Underskrifter vil bli overlevert Gjøvik kommunes skolekontor.

Tusen takk for ditt engasjement!

Hilsen Iben Louise 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Karen Marie Øvern kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook