JA til Bybanen i dagen gjennom HELE Sandviken! (Sjøgaten og Helleveien/E39)

Signer oppropet for å legge bybanen i dagen gjennom HELE Sandviken. (Husk å bekrefte med e-post signatur.)

Bystyret i Bergen skal 31.januar 2018 avgjøre forslaget om å legge Bybanen i tunnel gjennom Sandviken. Vil du ha Bybanen i dagen gjennom Sjøgaten, forbi Sandviksboder, Norges Fiskerimuseum, Sandvikstorget, Bergen Arkitekthøgskole, og videre ut mot NHH og Stemmemyren?

Vi vil ha Bybanen i dagen gjennom HELE Sandviken. "Ytre Sandviken", som kjemper sin sak om å bruke E39 som trasè for Bybanen har sikkert blitt støttet av flere fra "indre Sandviken." Vi bør stå sammen i Sandviken, barna våre går på samme ungdomsskole (Rothaugen) og Sandviken og Varegg spiller fotball på Stemmemyren. Dette må være en felles sak! En Bybane som går i dagen og i Sjøgaten fra Bergenhus festning og helt til Eidsvåg, vil føre til en utvikling og forbedring av uteareal langs HELE trasèen og være positivt for ALLE som bor, arbeider og beveger seg til/fra sentrum. Da får man utnyttet veien som allerede er der og den infrastrukturen som er i bruk idag, og det binder sammen bydelen vår og kan re-vitalisere Sandviken. Sandviken fortjener Bybane i dagen skriver tidligere leder for Norges Fiskerimuseum Årstein Svihus i et debatt innlegg 29/4 2014: "I dag osar det i snitt minst 7000 bilar forbi dagleg. Ein bybane i Sjøgaten med reduksjon av biltrafikken vil føre til ei fredeleggjering av dei få sjøvendte utsiktspunkta som er att i Sandviken, men òg av den sårbare bygningsmassen. Lenger nord er til dømes Europas eldste reperbane i bygd i tre i ferd med å bukke under av presset frå dei 18.000 bilane som i snitt dagleg rullar forbi. For alle reisande med Bybanen vil utsikta til sjøbodene bidra til auka medvit om desse og andre kulturskattar i bydelen. Likeins vil ei fornying av Sandvikstorget vere ein avgjerande tilleggsvinst for alle i bydelen."

Les mer: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/eabVl/Sandviken-fortener-bybane-i-dagen

I Bergens Tidende 26/2 2017 står det: I et ferskt notat fra planetaten i Bergen kommune går imidlertid fagavdelingen inn for å legge traseen i Sjøgaten med stopp ved Sandvikstorget og Sandviken Brygge, noe som er i tråd med utredningene som ble gjort før hele prosessen sporet av på Bryggen.

Tilbake til nrk.no 6/3 2013:

Fagetaten ser følgjande fordelar med trasévalet:

Mindre biltrafikk i Sandviken
Betre tilgang for fotgjengarar og syklistar
Meir attraktiv byutvikling langs sjøfronten
Opprusting av byromma
God tilgang til Sandvikstorget og Sandvikstranden.
 

Dette var også noe Venstre mente ved forrige valg, og som man uansett partitilhørighet kan si seg enig i:  Venstre vil at Sandviken skal være et sted for folk, ikke for biler. Vi sier ja til en bybane som går dit folk faktisk skal, ikke suser forbi i tunnel. Derfor vil vi ha Bybanen via Bryggen, til Sandvikstorget, Sandviken brygge og videre til NHH i Helleveien/Åsaneveien langs dagens E39. 

I den opprinnelige planen var det da også prioritering av "miljøgate" i Sandviksveien fra krysset ved Sjøgaten til Øvregaten, for å redusere gjennomgangstrafikk. Det er veldig viktig, for å skjerme gammel bebyggelse som ligger tett til veien og historiske bygninger som bl.a. Mariakirken. Dette skriver Venstre i sitt program: Sandviken skal ha et godt bomiljø. Samtidig som vi ønsker at Bryggen skal bli bilfri, må vi sørge for at strekningen Sandviksveien, Nye Sandviksvei, Øvregaten ikke får masse ny trafikk. Derfor vil vi etablere miljøgate på strekningen og iverksette tiltak for å fjerne gjennomgangstrafikken i området. E39 må flyttes ut av Bergensdalen.

Argumentene er sikkert mange flere, og spriker kanskje i ulike retninger, men det er et poeng at flest mulig samles og støtter et FELLES Sandviken, og en Bybane i dagen!Bybanen-i-Sandviken-Liten-versjon-2u6wsvobbljniq370kbcme0upxi5qbx91mzfvuzbs85b3pq3u.jpg


Johan Fredrik Skjensvold    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Johan Fredrik Skjensvold kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook