Ja til at CRPD skal være norsk lov

20210214_001104.jpg

 

20. Februar er det landsaksjon for å få Norge til å ta inn FNs menneskerettighetskonvensjon for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD-konvensjonen) som norsk lov. Webinar om CRPD på 123, politisk debatt og digitalt fakkeltog 

Barnekonvensjonen, kvinnekonvensjonen og rasediskrimineringskonvensjonen er en del av norsk lov. CRPD er nedstemt av Stortinget flere ganger. 9  mars 2021 skal konvensjonen igjen opp i Stortinget. Derfor kommer folket med et krav om at Stortinget sier ja til at konvensjonen skal inn som norsk lov. 

Underskriftene blir levert til regjeringen og Stortinget. 

 

https://fb.me/e/1TwFDBVHn

 


Andreas Haugland Ausland    Kontakt personen bak underskriftskampanjen