ISO-bransjen fortjener bedre!!

ISO arbeideren:

DU, som risikerer livet, enten du henger 40 meter oppe i et prosesstårn eller på undersiden av en plattform.

DU, som står med vannjetten med 2000 bar i en tank i nordsjøen der støyen, verneutstyret og slitet gjør det til et lite helvete.

DU, som har klatret på plasser der ingen andre har vært før deg.

DU, som på alle utenkelige plasser bærer allslags utstyr fordi du må, på grunn av vanskelig tilkomst.

DU, som må jobbe i en totalt uergonomisk stilling til krampen tar deg, tredd innimellom noen rør i en rørgate, meter for meter.

DU som utsetter deg for skadelige løsemidler og vibrasjonsskader.

DU som konstruerer kompliserte kapslinger med et tonn av krav til utforming.

DU som konstruerer kompliserte hengestillaser der det eneste spørsmålet du får; "er du snart ferdig?"

DU som mest sannsynlig må gi deg i yrket før oppnådd pensjonsalder.

Føler du deg riktig verdsatt??
Dette oppropet er for å markere misnøyen med forholdene innenfor den såkalte ISO-bransjen (Isolasjon, stillas og overflate).

Misnøyen går ut på at lønns og arbeidsvilkår er altfor dårlig og må gjøres noe med.

ISO-bransjen sliter også med utstrakt bruk av innleievirksomhet istedet for å ansette flere i faste stillinger, som påvirker bransjen sterkt i negativ retning.

  1. Dette er et opprop for å si ifra om at NOK ER NOK!!