Ikke fjern skolematen i Akershus, Høyre!

SIGNER_OPPROPET!-7.png

Halvparten av skolene i Akershus har hatt tilbud om gratis skolemat de siste årene. Tilbudet om gratis skolemat ble utvidet til samtlige videregående skoler i Akershus høsten 2023.

Nå har Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti dannet fylkesråd i Akershus, og det første de gjør er å foreslå å fjerne gratis skolemat! 

Dette er vår sjanse til å vise vårt engasjement og sørge for at gratis skolemat forblir en hjørnestein i Akershus-skolen.

Skolen skal ikke bare være et sted for læring, men også et sted hvor elevene trives, mestrer, og føler at de hører til. Vi er nødt til å gi elevene våre de samme mulighetene til å lykkes og til å komme seg gjennom videregående med et vitnemål i hånda. Når 4000 elever hver eneste dag går på skolen uten å spise frokost og uten å spise lunsj, står vi overfor et samfunnsproblem. Det er det Høyrestyrte fylkesrådet nødt til å ta innover seg. 

Etter fire år med gratis skolemat på flere skoler, og nå på alle våre skoler, ser vi at flere elever fullfører, flere trives, og flere lærer mer. Dette er en mulighet til å fortsette den positive utviklingen.

Å opprettholde gratis skolemat i Akershus koster 3,5 millioner kroner i 2024. Men å la være å tilby denne støtten vil koste samfunnet mye mer. Ifølge NAV sparer samfunnet vårt 6,4 millioner kroner for hver person under 30 år som kommer tilbake ut i jobb eller utdanning. 

De ansatte i skolen rapporterer at skolemiljøet har blitt bedre, og elevene er mer til stede etter innføringen av gratis skolemat. Vi får så mye mer enn vi betaler for. Flere elever fullfører, flere består, og flere trives på skolen.

Studier viser at gratis skolemat har positive effekter på en rekke områder, inkludert skoledeltakelse, kosthold, læring, fravær, og vektutvikling. I Sverige har de hatt gratis skolemat i lang tid, og resultatene viser at elevene som har hatt tilgang til skolemat har blitt høyere, utdannet seg lengre, og gått oftere på universitet sammenlignet med de som ikke hadde denne ordningen. En norsk studie viser også at gratis skolemat kan bidra til sosial utjevning.

La oss stå sammen og sørge for at gratis skolemat forblir en hjørnestein i Akershus. Signer oppropet nå og bidra til å bevare denne viktige ordningen for våre elever og fremtidens samfunn! Sammen kan vi gjøre en forskjell.


Hoda Imad, gruppeleder Akershus Arbeiderparti    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Hoda Imad, gruppeleder Akershus Arbeiderparti fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...