Ikke avvikle støtten til Idrettsfritidsordningen i Drammen!

Denne underskriftskampanjen har som formål å vise kommunedirektøren i Drammen og hovedutvalg for oppvekst og utdanning om at en stor gruppe velgere - dvs tidligere, dagens, og fremtidens brukere av IFO er sterkt imot at de vil avvikle støtten til IFO som skal opp til diskusjon i hovedutvalget den 06.03.24.

 

Vi mener dette er et eksempel på hvordan kortsiktig fokus i beslutninger får alvorlige langsiktige konsekvenser. Hva skjer med folkehelsen og helsebudsjettene i fremtiden dersom kommunen ikke viser generasjoner som vokser opp med mye skjermtid alternative aktiviteter og samhandlingsmåter som gir både fysisk og mental mestring? Hva skjer med integreringen dersom det nok en gang blir kun de med best råd som kan gi ungene sine eksponering for ulike idretter? For ikke å snakke om ringvirkningene rundt IFO og klubbene som driver dem som mer eller mindre fungerer som samfunnshus der familier kommer sammen på tvers av samfunnslag gjennom aktivitetene som skjer der?

 

Vi oppfordrer alle som mener at støtten til IFO bør fortsette om å signere denne underskriftskampanjen i god tid før 3 mars så vi kan sende til komiteen på mandag. Slik at vi kan synliggjøre velgernes - og IFO brukernes - syn i saken. Vårt synspunkt må være en del av diskusjonen.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Mariel Martinsen Lopez fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...