Anstendig lønn til statister og smårolleaktører i film og TV!

I over 20 år har statisthonorarer ligget på 500 kr/dagen. Dette er den yrkesgruppen som har hatt lavest lønnsvekst over tid. Fremdeles er det mange produksjoner som opererer med "500"-lappen. Eksempelet under er fra mars-2018, og dette er ingen lavbudsjettproduksjon - men en spillefilm med budsjett på 110 mill:Bilde_02.03_.2018,_16_39_38_.jpg

Ifølge nsb.no ligger billettprisen Oslo-Torp på kr 281 én vei. Vi er stadig flere frilansstatister og smårolleaktører som ønsker å leve av yrket vårt, men som dessverre blir nødt til å ha andre jobber ved siden av på grunn av unormalt lave honorarer.

Dette skriver DN.no om minstelønn: "Minstelønn er et ikke-tema i Norge, men internasjonale forpliktelser gir rett til en lønn på minst 130 kroner timen." 

Et statisthonorar på 500 kr for 9-timers arbeid gir en timelønn på kr 55,50, og ved reise tur/retur Oslo-Torp i tillegg ville en gått i minus.

Dessuten har det vært flere tilfeller av brudd på arbeidsmiljøloven, med bl.a. tvungen, ubetalt overtid, helsefarlige arbeidsforhold (uteopptak i minusgrader iført sommertøy, ulovlig mange mennesker samlet på ett rom, hele dagen tilbrakt i en buss som oppholdsrom uten tilgang på mat, samt 20 % trekk i lønn for å gå fra ubetalt overtid etter 8 timers arbeid) og at nødvendig informasjon (slik som lengden på arbeidsdagen) bevisst ble holdt tilbake. 

Det er ingen andre bransjer som tillater seg å betale så lite - og ikke har de lov til det heller. Så hvorfor skal dette fremdeles være lov i underholdningsbransjen i 2018?

Vi gjør en utrolig viktig jobb, og spiller en sentral rolle - vi gir filmen liv. Uten oss ville en stor del av filmene på kino, TV og nett sett unaturlige ut.

Vi ønsker anstendig lønn til statister og smårolleaktører, og at alle registrerte produksjonsselskap følger disse (med unntak av studentproduksjoner - må kunne fremvise gyldig studentbevis).

Med arbeidstid menes den totale tiden statisten tilbringer på sett, uavhengig av arbeidet som blir gjort.

 1. Timelønn ved uforutsigbar arbeidstid, hvor mange faktorer (slik som vær osv) spiller inn for hvor lang dagen blir:
  • Kr 150 per time per person.
 2. Der det er rimelig å operere med halvdags- og dagshonorarer, skal følgende absolutte minstesatser for bruttolønn per person overholdes:
  • Kr 500 for halv dag (0-4 timer)
  • Kr 1000 for full dag (4-8 timer)
  • Overtidstillegg på kr 200 per påbegynt time utover 8 timer
  • 40 % UB tillegg etter kl. 18 samt helgedager
  • 100 % UB tillegg kl. 22-07
 3. GAVEKORT, kinobilletter o.l. aksepteres ikke som betaling!

Honoraret skal gis per person, ikke per familie/gruppe.

Vi krever herved at alle registrerte produksjonsselskap blir pålagt å følge minstesatsene, samt respektere arbeidsmiljøloven.