Hjelp oss å redde Asperholen barnehage!

Rådmannen i Sandnes Kommune har foreslått at Asperholen barnehage skal rives i 2017 og at ny barnehage først blir bygget i 2020. Dette er brudd på tidligere vedtak fra mai 2013 om at ny barnehage skal bygges på nabotomt, barna flyttes til ny barnehage og deretter at nåværende barnehage skal rives. Alt dette skulle skje i 2017.

Konsekvensene er mange, blant annet:
i perioden 2017 – 2020 blir det ikke barnehagetilbud i Asperholen. Barn risikerer høyst sannsynlig å bli skilt fra sine gode venner og trygge/dyktige ansatte i barnehagen og bli spredd til omkringliggende barnehager. Dette har store konsekvenser for hverdagen til mange av våre minste barn.

Vi mener at:

1) Barna blir skadelidende - Barnets beste (barnekonvensjonen artikkel 3): Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn. Vi har ikke lyktes i å finne dokumentasjon på at hensyn til barnas beste i det hele tatt er vurdert i siste forslag. Her går det også ut over våre aller minste barn.

2) Løftebrudd - Ny barnehage har vært lovet – siste vedtak fra mai 2013: være klar i 2017.

3) Konsekvenser for nærmiljøet. Asperholen barnehage er en stor del av hjertet i Aspervika bydel.


Saken skal antakelig politisk behandles den 27/11-2015. Vi har dårlig tid til å påvirke bystyret. 


Selv om du kanskje ikke har tilknytning til Aspervika, Sandnes - eller bryr deg om barnehager i det hele tatt:

Våre barn er så glade i barnehagen sin - og de ansatte i barnehagen er ubeskrivelig dyktige og varme. Og barnehagen er en betydelig del av hjertet i bydelen vår. De fortjener at vi forsøker å få hver eneste en som leser dette oppropet til å gi sin signatur - for å redde barnehagen.

Vi ber deg om hjelp. Vær så snill å bidra med din signatur.


Asperholen barnehagens framtid    Kontakt personen bak underskriftskampanjen