Ønske om badstue ved Åmotdammen for beboere i Rælingen kommune

Ønske om helårsbadstue ved Åmodtdammen for beboere i Rælingen Kommune

Den 14.11.2022 sendte vi inn et forslag til Rælingen kommune til deres høringsforslag kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022-2023.

Vi ønsker at Rælingen kommune skal bidra med å få satt opp en badstue ved Åmotdammen som kan brukes av kommunens friskuser.

Ønsker du/dere også en badstue ved Åmotdammen - signer dette oppropet for å støtte forslaget.

Jo flere jo bedre!

 

Dokumentet til Rælingen kommune angående ønske om badstue ved Åmotdammen er vedlagt dette oppropet.

 

Med vennlig hilsen,

Håkon Svendsen

Irene Berntzen

Beboere i Rælingen kommune 

6391671F-6F6A-437C-8100-06AE96CC7377.jpeg

A18D3429-4088-43AA-A0C2-73E0B6B2701B.jpeg

33072DA7-9085-4B64-9C00-D5C3A65D07551.jpeg


Håkon Svendsen og Irene Berntzen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Håkon Svendsen og Irene Berntzen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...