GJENINNFØR ELDREOMBUDET!

Har noen av oss spurt hvorfor Eldreombudet blir nedlagt?
(innlegget ligger delbart på https://www.facebook.com/plusserne, viktig å spre dette!)
Etter to års aktiv innsats for eldres livskvalitet foreligger et imponerende, men dypt tragisk testament fra Eldreombudet.
Hvorfor forsvinner noe som er så viktig før deres nye eksistens knapt er blitt kjent ?
Ble det tatt bort fordi det ble for brysomt for alle dem som vil vise frem fasaden til en skinnende eldreomsorg? Nedleggelsen ble jo besluttet av et enstemmig Storting, så spørsmålet går til alle partier.
Hvor skal de eldre nå gå, de som trenger råd, hjelp og støtte når motbakkene blir for bratte? råd og hjelp som trengs for å forebygge og unngå sykdom, unødig slit og institusjonsopphold? @alle som har direkte og utøvende ansvar for eldres helse og livskvalitet har protestert, uten at noen har ville høre, knapt nok pressen.
Dette er eldre dessverre vant til.
Man lærte tidlig som barn at man skulles ses, men ikke høres! Etter å ha gjort unna ens samfunnsinnsats som borgere, skal vi nå helst verken ses eller høres.
Det er nå 1 300 000 over 60 år i Norge, 15% er pleie og omsorgstrengende. Det er betyr at 85% av oss: 1 100 000 i 60+ generasjonene er uten konsekvensanalyse, fratatt vårt ombud. Ingen har forklart hvorfor, bortsett fra at Norge har ikke råd til å bruk 10 millioner i året på dette viktige ombudet. Det tror vi ikke kan være grunnen. I så fall er dette et bevis på at myndighetene bedriver alderisme = diskriminering (ageism på engelsk, se ordskyen under) på grunn av alder, hvilket er lovstridig. Dette kan de jo nå fortsette med, nå som de har fjernet den instans som kunne ha sagt fra at alderisme er ulovlig.
Ja til eldre (https://www.facebook.com/groups/523696646484469) gjør det på vår måte og blir vi mange nok som sier fra, så vil vi bli hørt!!!
 
SIGNER OPPROPET OG DEL DET DER DU KAN, DETTE ER VIKTIG! 

SAMMEN ER VI STERKE!

ageism1.jpg

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at JA TIL ELDRE vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...