Gi oss ungdomsgruppa i Politiet i Sandefjord tilbake

D7939A98-8110-49E9-A03E-A2587AB550EF.jpeg

Å forsake beskyttelse for ungdommen vår er en unnlatelsessynd som fører til irreversibel skade når det først går galt. 

Mindre nært med nærpolitireformen

Sandefjord hadde frem til 1. juni 2018 nytt godt av politiets ungdomsgruppe. Nå har den såkalte «nærpolitireformen» ført til at ungdomsgruppa vår ikke lenger får konsentrere seg om nettopp det nære, men ironisk nok må gape over et mye større arbeidsområde. Dette gjelder både geografisk, ved at hele fylket skal dekkes av en felles forebyggende enhet, og operasjonelt, fordi den samme staben skal jobbe forebyggende med arbeidsområder knyttet mot både næringslivskriminalitet, vold mot barn, sedelighetsforbrytelser og nettpatrulje. Ikke nok med det: Forebyggende enhet har også mistet mulighetene sine for turnusarbeid, og skal hovedsakelig operere kun på dagtid og på hverdager. Dette fratar byen vår den fleksibilitet ungdomsgruppa før hadde ved at de var tilgjengelige døgnet rundt. 

Tett samarbeid og spisskompetanse truet

Ungdomsgruppa besitter unik spesialkompetanse på nettopp ungdom. Et godt politiarbeid er avhengig av nærhet og gode relasjoner lokalt. Det kan bli vanskelig å få til i praksis når et helt fylke skal betjenes av én felles forebyggende seksjon. I Sandefjord har vi et slagord som sier, Tenk stort, tenk Sandefjord. Nettopp det lokale og nære er det som skaper de reelle verdifulle møtene. Ingenting er mer forebyggende enn gode relasjoner mellom mennesker.

Slå ring om ungdomsgruppa

Vi ber derfor at så mange som mulig vil være med å gi sin støtte i dette oppropet. Sammen vil vi be om at våre lokale polititjenestemenn ikke mister muligheten til å holde fokuset rettet innad i Sandefjord, og fortsette å jobbe med fleksibilitet og gode rammebetingelser for å få gjort den samme gode jobben i vår by som før.

Nå har vi muligheten til å slå ring om Politiet ved å gi vår underskrift i denne saken. 

Håper du vil bidra med din stemme! 

Støtt oppunder saken ved å gi din signatur.

 


Susann Angell - leder av Gatemegling Sandefjord Røde Kors, Thore Sebastian Nielsen - Voksne for Barn    Kontakt personen bak underskriftskampanjen