Gang og Sykkelvei Fridheim - Liland NÅ! E10 på Vestvågøy.

Hei Alle som benytter seg av veien, både til fots og på hjul!
 
Aksjonsgruppa for Gang og Sykkelvei Fridheim/Liland vil ha fortgang i ferdigstillelse av Gang og Sykkelveien mellom Fridheim og Liland langs E10! Dette er en strekning som er meget trafikkfarlig for "myke" trafikanter, da det er mye trafikk og tungtransport gjennom hele året.
Vi vil ha ferdigstillet hele strekningen innen utgangen av 2024! 
Området har mange barn og turlysne voksne, men grunnet mangel på gang og sykkelvei, får vi ikke utnyttet områdene slik vi ønsker! Barn kan ikke dra til eksempel skolegården på fritiden uten at de blir kjørt, grunnet barnas sikkerhet! I folkehelseperspektiv bør barna kunne besøke venner og skolegården uten å bli transportert av foreldre.
 
Dette er en underskriftkampanje for alle som bruker veien, så signer på denne om du støtter opp om Ferdigstillelse av gang og sykkelvei mellom Fridheim og Liland (E10).

Ann-Kristin Danielsen, Knut Nikolaisen, Roger Jensen og Tor Høyen for Aksjonsgruppa Gang og Sykkelvei Fridheim - Liland.    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Ann-Kristin Danielsen, Knut Nikolaisen, Roger Jensen og Tor Høyen for Aksjonsgruppa Gang og Sykkelvei Fridheim - Liland. fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...