Norsk Dampselskap krever å bli tatt på alvor!


Gjest

/ #140

2015-07-16 15:32

Helsemyndighetene har en svært trangsynt og trendstyrt holdning til alt som har med tobakk å gjøre og/eller minner om tobakk. I flere av deres høringsnotater og forsøk på sensur og kontroll av tobakksprodukter, benytter de tilpassede forskningsresultater og ensidig fokusering for å nå sine symbolpolitiske mål. I disse forsøkene, skjærer de dessverre også flere områder over én kam. Jeg ser viktigheten av å ikke blande damping med bruk av vanlige tobakksprodukter som sigaretter, noe helsemyndighetene tilsynelatende ikke tar seg tid til. Et produkt må vurderes ut ifra hva det er, og nettopp ved å finne ut hva en e-sigarett egentlig er, bør offentlige helseinstitusjoner ha dette som utgangspunkt i sine vurderinger, og la være å bruke "forhåndsbestilte" definisjoner som i verste fall kan være med på å ødelegge et langt bedre alternativ til vanlige sigaretter!Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook