Tannhelse inn i egenandelsordningen


Gjest

/ #91

2014-10-23 08:56

Det er ingen tvil om at tannhelsen og dermed også annen helse her i landet, ville blitt bedret hvis den ble innlemmet i egenandelsordningen. Nødvendig behandling hos tannlege er svært dyrt, noe som er en direkte årsak til at veldig mange, rett og slett ikke har råd til å få utført absolutt nødvendig tannbehandling. Leger vet at man ofte kan få alvorlige infeksjoner som følge av dårlig tannhygiene, og som kan medføre alvorlige konsekvenser hvis de ikke blir behandlet i tide. Det å inkludere tannhelsen inn i egenandelsordningen kan derfor etter mitt skjønn også forsvares økonomisk.