Gi barna opphold! Send et postkort til Jens


Gjest

/ #9

2013-06-11 15:05

Dette er handlinger som ikke kan rettferdiggjøres uavhengig av hvilket syn man har i innvandringspolitikk! Det gjelder få mennesker, med store konsekvenser for den enkelte og små konsekvenser for samfunnet. La dem bli!