Nei til forskjellsbehandling av Oslo by steinerskole!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Nei til forskjellsbehandling av Oslo by steinerskole!-oppropet.


Gjest

#1

2014-05-23 13:44

.

Gjest

#2

2014-05-23 18:30

Drøyt at man forskjellsbehandler disse skolen! Musikk-linja på Oslo By-steinerskolen er seriøs og fortjener ikke dette!

Gjest

#3

2014-05-23 22:11

Det er desverre alltid slik at løfter blir glemt straks man har fått den stolen man ønsker seg. Derfor viktig å rope høyt.

Gjest

#4

2014-05-24 05:00

Music is so important. It gives kids something really important to do and keeps them away from things like drugs!

Gjest

#5

2014-05-24 09:45


Gjest

#6

2014-05-24 13:13

Viktig å gjøre dette kjent.
Vi må huske at regjeringens første budsjett er laget av forrige regjering og at det kun har vært tid til små endringer.
Burde være håp om å få dette inn dersom vi er mange nok.

Gjest

#7

2014-05-26 11:32

Nei til forskjellsbehandling.

Gjest

#8

2014-05-26 20:20

Håper flere folk følger etter, for forskjellsbehandling er et problem som bør unngås så godt det lar seg gjøre!

Gjest

#9

2014-05-27 08:29

Musikkutdanning er viktig for alle. Jeg støtter alle som driver med det;)

Gjest

#10

2014-05-27 12:42

Støtt Oslo by Steinerskole!

Gjest

#11

2014-05-27 21:13

Nei til forskjellsbehandling av Oslo by steinerskole!

Gjest

#12

2014-05-27 21:33

Oslo By Steinerskole gjør en fantastisk jobb med sine elever. La Oslo By Steinerskole og deres elever få de samme økonomiske rammene som andre skoler og elever ved andre skoler får.

Gjest

#13

2014-05-28 05:46

Estetiske fag blir ENDA MER VIKTIG i en materialistisk økonomisk fokusert verden...

Gjest

#14

2014-05-28 08:08

Nei til forskjellsbehandling av OBS.

Gjest

#15

2014-05-28 08:31

Bra. Steinern ruler

Gjest

#16

2014-05-28 08:32

OBS er kul

Gjest

#17

2014-05-28 14:11

Krev din rett når du gjør din jobb. Stå på!

Gjest

#18

2014-05-28 14:21

Krev din rett når du gjør din jobb! Stå på!

Gjest

#19

2014-05-29 10:28

Helt Klart nei til forskellsbehandling av Oslo by steinerskole.

Gjest

#20

2014-05-29 13:01

Tiss

Gjest

#21

2014-05-29 16:55

Nei til forskjellsbehandling!

Gjest

#22

2014-05-30 10:20

Oslo By Steinerskole fortjener støtte og bør behandles likt med Kongshaug skole. Min sønn gikk i tre år ved denne skolen og stortrivdes. Anbefales!

Gjest

#23

2014-06-02 12:41

Prinsippet om likebehandling ved middelfordeling er viktig ved like tilfeller som disse skolene. Prinsippet er lovfestet og bør etterfølges.

Gjest

#24

2014-06-02 19:19

Stå på!

Gjest

#25

2014-06-03 23:12

*