Gjenopprett Møteplassen for innvandrerorganiasjonene

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Gjenopprett Møteplassen for innvandrerorganiasjonene-oppropet.


Gjest

#1

2014-03-04 11:07

Nå er det nok. Feigt å ta fra de som ikke har en sterk stemme der beslutningene tas.
Hans Dahle

#2 Vi vil ha møteplassen vår - Vi trenger et sted å være!

2014-03-05 14:37

Vi i Radio Latin-Amerika (lokalradio for minoriteter i Oslo) forventer at Oslo kommune gjenoppretter Møteplassen for innvandrerorganisasjoner. Vår organisasjon består av rundt 50 frivillige medarbeidere som jobber med radio daglig. På lik linje med mange andre organisasjoner, har vi svært lite plass i våre lokaler: Kun 70 kvadratmeter til studio og redaksjon, ingen lokal til møter/seminar/opptak. Vi har siden 2008 benyttet Møteplassen på Grønland mange ganger til lydteknikerkurs,kurs i journalistikk, årsmøte, seminar om Digitalradio (DAB, samt diverse møter for ungdom/voksne. Det er ytterst vanskelig for minoriteter å få tak i lokaler i Oslo og det er svært dyrt. For vårt vedkommende blir det vanskelig å arrangere nye møter og seminar. Vi savner Møteplassen vår og krever at Oslo kommune igjen åpner Møteplassen under Enhet for mangfold og integrering eller en annen kommunal enhet som kan tilby organisasjonene billig/gratis lokale. Frivillige innvandrerorganisasjoner uten religiøse eller politiske sponsorer trenger et sted å være. Nedleggelsen er et STORT steg tilbake for mangfoldet i organisasjonslivet i Oslo!


Gjest

#3

2014-03-11 21:06

Slutt å ta fra oss våre rettighetene. Vi innvandrere møter stadig "stengte dører" og alt skal stenges, KIM (kontaktutvalget) og Møteplassen. Dere skal snart stenge Rådet for innvandrerorganisasjoner også? Hvordan skal vi integreres når politikerne tar fra oss det lille vi har? Håper mange minoriteter går sammen i motangrep.


Gjest

#4

2014-03-11 21:10

Integrering er viktig. Å stenge Møteplassen er helt galt. Lykke til Rådet og alle organisasjoner

Gjest

#5

2014-03-11 21:14

jeg liker ikke at politikerne uteukker dette tidligere tilbudet.svært dårlig

Gjest

#6 Valgløftesvik!

2014-03-12 20:50

Som stortingsrepresentant for SV i forrige periode, du verden hvor ofte jeg hørte fra de blåblå at de ville løfte alle frivillige organisasjoner opp og fram. Det offentlige skulle bygges ned, all frivilligheten, den tredje sektor, skulle bygges opp. Men så skjer dette!?! Så gled deg Tybring-Gjedde, FrP setter spor etter seg, og Høyre dilter etter. Men V og KrF - klarer dere å gjøre noe her? Dette er jo absurd, å svekke demokratiet på denne måten

Gjest

#7

2014-03-13 22:24

Nei til høyre og høyre ekstreme angrep på demokratiske rettigheter mot innvandre folk.
Anmelder høyre regjering og Oslo rådhuset til internasjonale domstolene hvis de ikke viser respekt til innvandrere. Kontakt utvalg ble oppløst, dialog blir borte. Innvandrerettigheter er truet av høyre side, både ILOs konvensjoner og FNs menneskerettigheter forplikter Norge til å ha respekt til de individuelle rettigheter og eksistensen av etniske folkeslag og grupper.

Gjest

#8

2014-03-15 20:57

Det er meningsløst å forlange deltakelse og integrering når den samme hånda fjerner den praktiske muligheten for å gjennomføre de nødvendige tiltakene! Det jobbes mye bra i mange organisasjoner som mange nordmenn knapt nok aner eksisterer. Mener man alvor med ordene om at innvandrere må delta og bidra må det praktiske også følge med, ellers blir det bare floskler og fett flesk.

Gjest

#9

2014-03-16 19:00

Dette gir en dårlig signal til alle organisasjoner som jobber frivillig med intergrering. flere organisasjoner sliter med økonmonien for for gjennomføre diverse tiltak og har ikke råd til leie lokaler til deres aktivitekter og diverse møter derfor er det viktig å ha et felles møteplass.

Gjest

#10

2014-03-17 17:34

Det er viktig at Rådet holdes åpen

Gjest

#11

2014-03-19 21:35

Vi som endel innvandererne ønsker dette lokallet til oppfreske våre fælles integrasjons prosessene på Oslo og pååriks plann