Bevar tilbudet på Nesoddtangen Gård

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Bevar tilbudet på Nesoddtangen Gård-oppropet.


Gjest

#1

2016-10-26 20:32

Fordi jeg synes Tangen gård skal bestå. Det er et godt tilbud og jeg har hvert kursdeltaker der i mange år. Jeg har brukt caféen der. Det er rimelig å spise der i forhold til hva man ellers må betale i samfunnet. Jeg har fått mange venner der også blant personalet. Alle er velkomne uansett hvor man er i livet.

Gjest

#2

2016-10-26 21:35

Fordi Nesoddtangen gård gir lavterskeltilbud med variasjon og hjerterom for mennesker som av ulike årsaker strever med sine liv! Her finnes nettverk og støtte!! Dessuten er gården en perle i seg selv!! Se mulighetene og besparingene på lengre sikt!

Gjest

#3

2016-10-27 07:45

Raseringen av dette og tilsvarende tiltak er en skam for Nesodden kommune.

Gjest

#4

2016-10-27 18:52

Hvem som helst kan trenge støtte i livet, det er faktisk bare å se så langt som sin egen nese, neste gang kan det være meg, støtter oppropet samt stiller gjerne opp i protesttog eller annet hvis behov, lykke til :)

Gjest

#5

2016-10-28 10:45

Å legge ned et lavterskeltilbud for mennesker med psykiske helseplager er en beslutning utenfor min forstand. Det siste samfunnet trenger er å lage trangere rammer for dem som står i fare for å falle utenfor. Livskvalitet er lønnsomt. Dette er et enormt kontraproduktivt sparetiltak, som vil ramme de svakeste.

Gjest

#6

2016-10-28 20:02

"MILJØFYRTÅRNET NESODDEN KOMMUNE" har misforstått! Dvs. hvis man vil være et såkalt "Miljøfyrtårn" så betyr IKKE dette at man skal skal sitte i et tårn og sette FYR PÅ MILJØET! Til de politikerne og rådmann som synes dette er en "lek": Man leker IKKE MED "FYRSTIKKER"! (les: Ungdomsarbeid, skole, uteskole, helsevesen, psykisk helse osv)

Gjest

#7

2016-10-28 23:37

jeg kjenner til Nesoddtangen gård og vil at tilbudet skal utvikles ikke avvikles. Mulighetene er store med dette stedet, her kan mange få den støtten de trenger for å fote seg i samfunnet og ivareta livskvaliteten sin. Et GODT samfunn skapes ikke av penger alene, det skapes av folk og likeverdighet. Å bevare Nesoddtangen gård er en kamp mot klasseskillet vi utvikler i Norge

Gjest

#8

2016-10-29 19:31

Det er klart vi skal ta vare på de aller svakeste blant oss. Det er vår fordømte borgerplikt.

Gjest

#9

2016-11-08 21:58

Eneste lavterskeltilbud på Nesodden for folk med psykiske helseplager - mange vil riste på hodet over en beslutning om å legge ned gården. Samfunnet her ute trenger et tilbud for dem som står i fare for å falle utenfor, og det er liten tvil om at forebyggende/lavterskeltilbud er lønnsomt. De svakeste, skjøreste av oss har vanskelig for å gå om byråkratiet når det går ordentlig utfor, og vi får et sparetiltak her som vil ramme hardere på andre budsjetter, når mennesker må hjelpes fra dypere kriser om offentlige tilbud med langt høyere terskel enn Nesoddtangen gård.