Nei til kutt i budsjettet til musikkundervisnings tilbudet for barn og unge i Stavanger


Gjest

#1

2015-11-12 16:04

Har spilt i og dirigert korps. To voksne sønner som er korpsfrelste, en fortsatt aktiv musikant. Fantastisk hobby!!!

Gjest

#2

2015-11-12 18:00

Viktig sak for den oppvoksende generasjon å få mulighet til musikkopplæring gjennom korpsbevegelsen!

Gjest

#3

2015-11-12 18:05

Nei til kutt i budsjettet til musikkundervisnings tilbudet for barn og unge i Stavanger

Gjest

#4

2015-11-12 18:44

Jeg har selv barn som spiller i korps og erfarer personlig kulturverdien (og ikke minst den sosiale verdien) av korpsets aktiviteter, både for den enkelte og for det lokale miljøet rundt. Jeg ønsker ikke at dette tilbudet skal bli dårligere for de kommende generasjoner og jeg ønsker sterkt at det skal være et lavterskeltilbud innenfor kulturen som alle skal kunne ha mulighet til å delta på. Med kraftige kutt i budsjetter vil de minste korpsene i landet få problemer med å drifte uten å høyne kontigenten. Kutt kan virke ekskluderende og ødeleggende i fht en viktig og tradisjonell grasrot-kultur.

Gjest

#5

2015-11-13 08:57

Jeg har selv spilt i korps i mange år, og vil at alle som ønsker det skal få denne muligheten.

Gjest

#6

2015-11-14 08:51

Jg har erfart at musikkopplæring gjennom f.eks korps har disiplinert unge mennesker som bidrar til målrettethet på skolearenaen, samtidig med sosial trening og utvikling av sosial kompetanse gjennom det sosiale nettverket som musikkopplæring kan tilby

Gjest

#7

2015-11-14 09:58

Fordi jeg vil opprettholde flest mulig skolekorps i bydelene.

Gjest

#8

2015-11-14 14:26

Musikken inkluderer alle, ikkje berre dei beste.
Sylwia

#9

2015-11-30 11:35

Som ein som fremdeles går på kultutskole og spiller i 4 (fire) forskjellige orkestre og 3 (tre) forskjellige instrumenter, vil eg at de som vil burde få tilbudet å nyte musikken sånn som eg har gjort det i 13 år.